Aldegrever-Gesellschaft

Het Aldegrever-Gesellschaft, gefestigt in het LWL-Museum in Münster, richt zich op de bevordering van print-kunst door het toekennen van beurzen aan voornamelijk jonge kunstenaars.