Josette Lenders

Josette Lenders ziet een alsmaar in beweging zijnde natuur, die voortdurend verandert door opbouw en afbraak. Deze processen vormen de bron van waaruit haar werken ontstaan. (…) Haar etsen zijn het resultaat van een langdurig proces van weghalen en weer toevoegen, steeds opnieuw, laag na laag, waarbij sporen van onderliggende bewerkingen aanwezig blijven.